Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home P R E Ș E D I N Ț I E :

Sistem Electoral NOU !!!

 38.720  de  Centre  El_ectorale  &  Co_munitare  !!!

 S T A T - u l  :    R E P U  B L I  C A     R_O M Æ N I A .

P R O i e c t

 P R O g r a m  ----  (  c h a l l e n g e   )  ----  P R O v o c a r e

P R O p u s             d e              P R O f e s i o n i s t i i

d i n      P R O v i n c i e      ! ! !

 N o I    g i n d i m    &    m u n c i m ,  s i c   !!! 

(π) pi => P(ro)prietate  Intelectuala  !!!

P r o _ L I f e _ U n I t e d _ G r o u p    ( P L U G )

" We  the  people " -> " N o i, poporul " -> " U S "
 
 In  Regatul ( imparatia ) constiintei  !!!
 
 Culmea    Democratiei  : --->   Dictatura   Constiintei  !!! 

--->  M_ a j o r i t a t e a       S_o l i d a  <---

 V  o  x       p  o  p  u  l  i    !!!       --->    S  e  r  u  m

S y  s  t  e  m    --- >     d   o   s     --- >   V a c c i n e
 
 V o t  :  D_eschis, O_bligatoriu, S_upravegheat   !!!
 
 U l t i m a  <>   o l u t i e ,  S o l i d a r i t a t e a  <>  S o c i a l a --> US / SU
 
 S   t  u  p  u  l     ! ! !           T  h  e      h  y  v  e    ! ! !  
 
 F  a  g  u  r  e  l  e   !!!    ---->    H  e   x   a   g   o   n   u   l   !!! 
 
 Cetatenii  se  inscriu  in  registrul  votantilor   !!!
 
Registered   Voters  ---  Cetateni  /  Votanti Inscrisi
 
 De  la  16  ani  la  55  ani   V  O  T  --->  O b l i g a t o r i u   !!!
 
 6 9 , 1 1 1 2 % --->  8 0 , 6 6 6 7 % 
 
 L i s t a   U n i c a   +   L i s t a   U n i n o m i n a l a   =  " L U L U "
 
“ O B L I O “   C E T A T E A N    J U ( D E ) C A T O R
 
 J u d e t e  ( counties ) : 4 4 , adica ( 8  x  5 ) + ( 1  x  4 )
 
 R e g i u n i  ( regions ) :     9 , adica ( 8  x  5 ) + ( 1  x  4 )

 Brand_Label_Image  --->  O_ B L I_

 W E S T  <---  O C C I D E N T     &     O R I E N T --->  E A S T

 A l f a b e t u l   =  26  l i t e r e   x   5   c o l o a n e

 26 x 26 x 26 x 26 x 26  =  11.881.376   V O T - u r i

 6 9 , 1 1 1 2 % ---> 8 0 , 6 6 6 7 %

 21.489.600   LOCUITORI / CETATENI....   = 100,00 %  ;
 17.191.680   Cet.votanti  (din  total  cet.)       =   80,00 %  ;
 11.881.376    MAJORI ( votanti )                  =   69,1112 %
 11.881.376    din  total  cet. votanti                =   55,2890 %

  Copii + elevi + studenti + tineri + someri + pensionari

-> Cetateni Pasivi

 Ucenici (16-18 ani), salariati > 18 ani, la  stat + privat

-> Cetateni Activi

300.000  Cet. / Voturi  x  40 ani  =  12.000.000  voturi ( 16 - 55  ani )

la  14  ani  =  C a r d    d e    I d e n t i t a t e  ---->   G  r  e  e  n    c a r d

la  16  ani  =  Drept  de  v o t   +   w o r k  1/2  norma  +  drive_motoreta

la  18  ani  =  Driver    l i c e n s e  ( auto )  +   s m o k e _ p e r m i t   !!!

la  21  ani  =  A l c o o l   l i c e n s e  !!!   --->  d  r  i  n  k _ p e r m i t  !!!

la  23  ani  =  D r e p t u l    de   a   f i   a l e s    R e p r e z e n t a n t   !!!

la  33  ani  =  D r e p t u l    de   a   f i   a l e s   S   E   N   A   T   O   R !!!

la  43  ani  =  D r e p t u l    de   a   f i   a l e s   P  r  e  s  e  d  i  n  t  e !!!

de  la  23  ani  la  38  ani   c a n d i d a t u r a  ----> R e p r e z e n t a n t

de  la  33  ani  la  48  ani   c a n d i d a t u r a   ---->  S   e   n   a   t   o   r

de  la  43  ani  la  58  ani   c a n d i d a t u r a ---> P  r  e  s  e  d  i  n  t  e

(  n e d r e a p t a  ) stinga c e n t r u  dreapta (  stingace  )

POPULATIA  21.489.600  loc./cet. din Rezervatia "o b l i o"

SUPRAFATA  231.174.372.000 METRI ²  Republica  OBLIONIA

SUP./LOC. 10.757,50  M ²/cet. --> Reconconcilierea O b l i O

        7,50  MP  PENTRU  LOC  DE  VECI                                             GRATIS   

 24,00  MP  PENTRU  SPATIU  VERDE                                        LOCAL

 26,00  MP  PENTRU  SPATIU  DE  LOCUIT                              LOCAL

700,00  MP  PENTRU  SPATIU  VITAL_comun                       NATIONAL

10.000,00  MP  DATI  IN  CONCESIUNE  tarii  ( 0,526725  € / an / m² )

 R E D E V E N T E : 5.267,25 € /an ;  438 ,9367 € /luna ;  14 ,4308 € /z i 

 14,4308 € /zi  X  23,273138 %  =  3,3585 € /zi

 3,3585 € /zi  X  30,41666 zile/luna  =  102,1544 € /luna

 102,1544 € /luna  X  12 luni  =  1.225,8522 € /an / CETATEAN  !!!

  I M P O Z I T   pe   R E D E V E N T E   !!! 

 3,3585 € /zi  X  21.489.600 Cet.  =  72.172.821,60 € /zi

 72.172.821,60 € /zi  X  30,41666 z/l  =  2.195.256.175,85 € / luna

 2.195.256.175,85 € / luna  X  12  luni  =  26.343.074.110,1743 € / an

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 153 guests online
mcdonalds.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro