Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home MAJORITATEA........................80%

Victory !!!

                                        VREAU și EU să fiu” P R O”-S_traight T_alker
                                   (adică să o spunem pe aia ”DREAPTĂ” )
                              P _esimiști, R _ealiști, O _ptimiști = ”P R O” !!!
                          LITTLE    D A V I D      VS.      H_UGE     G_O L I A T H .
                                L  _ittle D _avid = L _ibertate, D _emocrație !!!
     adică  O  VIAȚĂ  NORMALĂ, în condiții demne de O  FIINȚĂ  U M A N Ă  !!!
                         THE   HUGE  GOLIATH ----- SISTEMUL = S T A T U L
H_otărîri de G_uvern INUMANE ! Sîntem striviți de LEGI   SCHIMBATOARE

(ca vremea), care au întîrziat luni bune, chiar ani de zile,O R D O N A N Ț E de URGENȚĂ, M O Ț I U N I  de  C E N Z U R Ă  și  SIMPLE, doar  de  ochii  lumii, de        D E C R E T E  și  D E C I Z I I, I L A R E, I N U M A N E !!! SISTEMUL  este  ceva abstract, dar oamenii care îl compun, NU ! După mai bine de 44 de ani, timp în care " Romînul " nu a avut nimic din " ofertele " capitalismului  decadent, mult hulit în " E P O C A de A U R ", în momentul în care a devenit " L I B E R "
și " DEMOCRAT ", fiind situat pe palierele 2, 3, 4, de conducere, a profitat cît
a putut, de toate " breșele "----- S I S T E M U L U I   V E C H I -----,  A_rogant, B_irocrat, C_roupt, la  toate  nivelurile ( Lo_cal, Re_gional, Na_țional ).Cei care nu au ” P U T U T ” sau nu au ” V R U T ” ( din  motive  de constiință ), să profite, au rămas " S Ă R A C I și C I N S T I Ț I ", adică foarte mulți !!! Nu am reușit să avem politicieni de ” C L A S Ă ”, deoarece nu am avut niciodată o adevarată CLASĂ politică.În lipsa unor adevarați "Oameni de Stat" am fost mai tot timpul
conduși, mai bine de 65 de ani, de tot felul de : A_matori, A_roganți, A_gramați,
B_irocrați, B_ădărani, B_bigoți, C_orupți, H_oți, L_acomi, L_eneși, Ș_mecheri,
T_upeiști, L_ăudăroși, I_nculți, I_ncompetenți, N_eglijenți ---- ; Să nu vorbim
de cursul de schimb al monedei naționale(Leu/Ron),”Artificial” și INCORECT, de GRIJA  ZILEI de azi, nemai vorbind de ziua de mîine, de  ȘOMAJ, de  SMOG, de     S T R E S S -ul zilnic de la serviciu sau de acasă de DATORII -LE de ORICE fel, de   P E N A L I T A Ț I împovărătoare, de amenințări cu VACUAREA din locuințe,de  LIPSA ”APEI”și a ILUMINATULUI  PUBLIC,de LIPSA CURAȚENIEI,a S_istemului  de  S_ănătate foarte bolnav,de fapt ( muribund ),a  S_istemului de EDUCAȚIE și ÎNVAȚAMÎNT, ANACRONIC și  INUMAN ! De S_istemul de C E R C E T A R E,ce a mai rămas din el, la ”PĂMÎNT”, o  JUSTIȚIE ”I N J U S T A” și ” NEDREAPTĂ ” ! De o ” ADMINISTRAȚIE ” : A_rogantă, B_irocrată,C_oruptă la toate nivelurile,o ARMATĂ, cu dotări slabe, o Poliție, o Jandarmerie, Stații de Ambulanțe încă prost pregătite,dotate și mai ales plătite,pentru a fi adevarați ” PROTECTORI ” în slujba ---C E T Ă Ț E A N U L U I.--- și  N U indiferenți sau împotriva acestora, de L I P S A de ---”  I N F O R M A R E”,de --”T U R I S M U L”-- "V Î N D U T" de  o ”A G R I C U L T U R Ă” -- TRĂDATĂ "    -- de un ” C O M E R Ț ” sub  orice  critică, o P S e u D (r) o " C L A S Ă --POLITICĂ-" oarbă și surdă la cerințele și nevoile CETATENILOR ! Avem NEVOIE de o S C H I M B A R E cît mai
” U R G E N T Ă ”, altfel murim cu zilele !!!! 

 

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 47 guests online
panasonic.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro