Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home Partidul>>DEMOCRAT............6%

Task Force_007 -- S.O.S. !!!

 T r a i a n   " 007 "  -->  Cetatean    Jucator   01  -   B A S E S C U

Exemplu : Votanti = 17.191.680 X 18 % = 3.094.502 ( the core ) M_embrii & S_impatizanti .

 • In prezent : Presedintele ROMANIEI , in viitor : Comandantul " TASK FORCE_007-S.O.S. " , pentru Siguranta Cetateanului ; problema primordiala ( vitala ) a majoritatii cetateniilor ( vezi sondajele ) . Omul potrivit , la locul potrivit !!! ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Comandantul " TASK FORCE_007 - S.O.S. " ===> Comandantul  Garzii  Nationale , care are in subordine :  I.S.U. , S M U R D , Pompieri , Jandarmi , Politia Comunitara , Politia de frontiera ( Schengen ) , Garda Financiara , Garda de Mediu si S. P. P ;  GARDA   NATIONALA : Seful Statului Major --> Comandantul Garzii Nationale ( Traian Basescu ) .Comandanti ( Nationali --> 7 X 1 = 7 ) , ( Regionali --> 5 X 9 = 45 ) , ( Locali --> 12 X 44 = 528 ) . Soldati : locali ( Judet ) --> " 555 ", regionali ( Regiune ) --> " 555 X 5 = 2.775 " , nationali ( pe TARA ) --> 2.775 X 8 = 22.200 & 555 X 4 = 2.220 ; TOTAL = 24.420 + 528 + 45 + 7 + 1 = 25.001 --> Angajati cu contract !!!

 • C e t a t e a n    j u c a t o r  :  T r a I a n   B a s e s c u   01

 • G  a  r  d  a    N a t I o n a l a  ;  G a r d e   N a t i o n a l e  ;  N a t i o n a l   G u a r d

 • Comandanti  Nationali     :      7  X   1  =         7

 • Comandanti  Regionali    :      5  X   9  =       45

 • Comandanti  Locali            :   12  X 44  =     528

 • S o l d a t i   Locali             : 555  X 44  = 24.420

 • T o t a l   A n g a j a t i       :                    = 25.000  +  1  =  25.001  ( T A R A )  !!!

 • " L O R E N A "                   :  LO_cal - RE_gional - NA_tional

 • " T A S K    F O R C E_0 0 7 - S. O. S. "  !!!
 • 44  Judete ( districte ) , 8  X  5  =  40  ;  1  X  4  =  4  / ==> 40  +  4  =  44  Judete ( districte ) !!!
 • { 40  Judete ( districte )  +  (  I l f o v  + 2  sec. + 2  sec.  + 2  sec.  =  4  Judete ( districte ) }  =  44  Judete ( districte ) !!!
 

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 67 guests online
minicooper.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro