Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home
YOU CAN'T BEAT an IDEA whose TIME has COME !!!


ALEGERI ANTICIPATE, URGENT !!!

Aşa cum Tov.Primar General al ROMANIEI,a spus la arena
NAŢIONALĂ : "Bine aţi venit în Romania", sărbătoritei din
după-amiaza acelei zile ►Simona Halep, aşa şi eu VĂ urez :
Bine aţi venit în ŢARA mea ROMÎNIA, ŢARA lui Oblio !!!!!
Deoarece în TRECUT în Ţara mea,  Aroganţa, Birocraţia, şi
Corupţia erau în floare, Hoţiile, Minciunile, şi Manipulările
dominau lumea : Economică, Politică, şi Socială, iar Media
era "VÎNDUTĂ", în mod firesc şi S.P.P.-ul, şi S.R.I.-ul, chiar
şi POLIŢIA, JANDARMERIA, JUSTIŢIA, SĂNĂTATEA, şi ►
EDUCAŢIA erau -POLITIZATE-, de "jos" şi pînă "SUS" !!!!!!
INTERESELE -PERSONALE-, de -PARTID-/de -GRUP (GIO)
au fost puse înaintea INTERESELOR -CETĂŢENILOR- !!!!!!
În timp ce "EI" se -CERTAU- pe "CIOLAN", iar la emisiuni -
se "BĂTEAU", în Parlament, TOŢI se -APĂRAU- unii pe alţii.
Se CERTAU,se BĂTEAU,se APĂRAU, dar mai ales,...FURAU,
mai EXACT►JEFUIAU ŢARA, iar pe NOI, ne SĂRĂCEAU !!!
Partidele "vindeau" FOTOLIILE, COMUNIŞTII spuneau că
sînt►DEMOCRAŢI,"LIBERALII" se -adunau- cu ►STÎNGA
ROMIIse declarau -ROMANI-, analfabeţii aveau PERMIS
de CONDUCERE, DOCTORATELE se -CUMPĂRAU-, ATEII -
se declarau ►CREDINCIOŞI, ERORIILE/GREŞELILE erau
M U Ş A M A L I Z A T E, "TOŢI" erau INTEGRII, PENALII
se declarau►ONEŞTI, AVERILE -ILICITE- erau ADUNATE
din -SUDOAREA- frunţilor, cine avea BANI era STĂPÎN !!!
IDEOLOGIILE au "dispărut", sistemul de VALORI a FOST
-RĂSTURNAT-, BUNUL SIMŢ şi RESPECTUL, au dispărut !
Pe lîngă toate astea, mai era şi mare MIZERIE, GĂLĂGIE,
POLUARE,VIOLENŢĂ,DEZINTERES,FUGĂ de răspundere,
GROPI, lipsa AUTOSTRĂZILOR, "viteza" de MELC la CFR,
INFLAŢIA în CREŞTERE, DOBÎNZILE la fel, -DATORIILE-
Ţ Ă R I I  -E N O R M E-, SALARII  NERUŞINATE, PENSII-
NESIMŢITE, 33% dintre BUGETARI, PLĂTIŢI degeaba !!!
IMUNITĂŢI,PRIVILEGII,TUPEU,LĂCOMIE,INUMANI !!!
BOLI,SUFERINŢE,LACRIMI, DEZNĂDEJDE, SĂRĂCIE !!!
Cînd "PAHARUL" s-a umplut, cineva de "SUS" ne-a trimis
un ►E G A L I Z A T O R !!!!!!! The E Q U A L I Z E R !!!!!!!!
 
Oamenii -Oblio- au HOTĂRÎT : SCHIMBARE RADICALĂ !
 
Întoarcerea la ►NORMALITATE,CIVILIZAŢIE,VIAŢĂ !!!
 
GATA cu SUPRAVIEŢUIREA, GATA cu UMILINŢELE !!!!!!
 
Ne-am UNIT, ne-am ORGANIZAT, şi am A C Ţ I O N A T !!!
 
ÎMPREUNĂ,cetăţeni de diferite ETNII, RELIGII, VÎRSTE,
SEX, PREGĂTIRE, sau STATUT  SOCIAL, punînd orgoliile
la o parte, am ÎNŢELES NUMAI în alianţă vom cîştiga.
 
NIMENI, N U a fost "mai MARE, mai PUTERNIC", pentru
a ne IMPUNE ceva, sau pentru a se IMPUNE ca LIDER !!!
Mă refer la PARTIDE, desigur !!! TOŢICETĂŢENII - am
fost EGALI,TOŢI cei cu CAPUL ROTUND, cei care gîndeau
SINGURI, şi care voiau să se facă POLITICĂ ALTFEL !!!
 
Ani la rînd am tot "ales" -RĂUL- mai mic, pînă cînd ne-am
procopsit cu RĂUL cel mai RĂU,din cauza INDIFERENŢEI
noastre faţă de ÎNDATORIRILE noastre CIVICEVOTUL !
 
Astfel am ajuns ca 18,75% dintre TOTAL VOTANŢI, ADICĂ-
3.221.345 de VOTURI, să DEVINĂ ►MAJORITATE într-un
PARLAMENT plin de FRIPTURIŞTI, AGRAMAŢI, pe scurt
STUPID PEOPLE, care ne-au DISTRUS ŢARA, şi pe NOI.
ŞEFII de PARTIDE : P.N.L.,P.M.P.,U.S.R.,U.D.M.R., cît şi
GRUPUL de -MINORITĂŢI, N U ne-au "ajutat", punînd pe
L I S T E -Oameni NOI, CURAŢI-, pe care să-i V O T Ă M !!!
Pe"EI"N U am VRUT să-i mai VOTĂM, şi aşa N U am mers
la VOT !!! MARE GREŞEALĂ, RUŞINE să ne fie !!!!!!!!!!!!!!
 
NICI -ACUM- N U vor să se UNEASCĂ, ca EGALI, ci DUPĂ
PROCENTELE din diferite SONDAJE făcute+plătite de EI !
 
Pentru NOI, OPOZIŢIA din Parlament, N U -E X I S T Ă-!!!
 
Partidele mici, din cauza "P R A G U L U I", N U reuşesc
intre în Parlament, adică N U sînt REPREZENTAŢI !!!!!!
De aceea ne-am UNIT într-un SINDICAT al ►Cetăţenilor !
F.A.N. CLUB OBLIO-006 !!! F_orţele A_lianţei N_aturale!
Acesta va fi NUMELEALIANŢEI (de DREAPTA), F.A.N. !
 
Am înfiinţat -REGISTRUL UNIC al ALEGĂTORILOR- !!!!!!
DACĂ N U erai -ÎNREGISTRAT-, N U puteai V O T A !!!!!!
Votul SECRET a fost"schimbat"cu :VOT DESCHIS,asumat!
În Registru se menţionează : BLOCK-ul ►de DREAPTA !!!!
                                                      : PartidulU.S.R.(exemplu) !
                                                      : Membru sau Simpatizant !!!
REGISTRUL este atît ELECTRONIC, cît şi pe HÎRTIE !!!!!!!
SEMNĂTURA va apărea în ambele "variante", D A C Ă cel
înregistrat are SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ !!! Amprenta
se va lua la înregistrarea în REGISTRUL pe suport de ►►
HÎRTIE,degetul mare de la mîna DREAPTĂ[APLICAŢIE] !
 
Am avut►913.952 de Membri şi►6.967.424 Simpatizanţi !
Am avut o SINGURĂ -CIRCUMSCRIPŢIE- ELECTORALĂ !
Una pentru -ROMÎNII- de pretutindeni (Home&Abroad) !
Am avut o SINGURĂ -LISTĂ- ►LISTĂ UNINOMINALĂ !!!
Neavînd "PARTIDE", DECI -NICI- "CONDUCERI" (ŞEFI),
DOAR -MEMBRI- & -SIMPATIZANŢI-, de ►DREAPTA !!!!
Am avut doar o ECHIPĂ de CONDUCERE a CAMPANIEI !
Şi desigur o mulţime de VOLUNTARI (1.111) pt. campanie !
Aceştia formau STAFF-ul, fiind în permanentă LEGĂTURĂ
PREZIDENŢIALE, PARLAMENTARE, LOCALE ►"3 în 1"!!!
REŢEA de SERVERE►PROGRAM►CONSULTANŢI►VOT !
Cei mai mulţi au fost dintre aceia care N U au "VRUT" să-i
mai VOTEZE pe cei "VECHI", şi N U s-au dus la VOT !!!!!!!!
Au urmat MULŢI -simpatizanţi- ai LIBERALILOR şi al ►►
CREŞTIN-DEMOCRAŢILOR,mulţi TINERI şi ECOLOGIŞTI.
Membri & Simpatizanţii U.D.M.R.-ului au fost NEVOIŢI
se "ÎMPARTĂ" între cele două ►BLOCK-uri (U.S.L.--F.A.N)
Fiind mare-participarea-la VOT,"PLUS"plecările"din ţară,
PRAGUL de 5% NU mai putea fi"ASIGURAT"prin înţelegeri
La fel şi -MINORITĂŢILE- (20), vor TREBUI să "ALEAGĂ",
STÎNGA sau DREAPTA !!! DIASPORA89%(D) şi 11%(S)!!!
FIECARE -M E M B R U- al F.A.N. va putea să PROPUNĂ
"2"Senatori & "5"Reprezentanţi(foşti Deputaţi)pt.Primare,
iar FIECARE-SIMPATIZANT-al F.A.N. va putea PROPUNE
"1"Senator & "3"Reprezentanţi,pentru alegerile PRIMARE.
Se "PORNEŞTE" cu LISTA (BAZĂ), pentru START (anexa3),
"88" de SENATORI & "220" de REPREZENTANŢI pentru ►
BAZA  de  DATE (ELECTRONICĂ), la care se - A D A U G Ă -
TOATE►PROPUNERILE- !!! Perioada de P R O P U N E R I
a fost de "14" ZILE & NOPŢI (ONLINE), în FINAL -RĂMÎN-
PRIMII ►"88" Senatori & "220" Reprezentanţi, D U P Ă
NUMĂRUL de PROPUNERI primite (vezi anexa9) !!!!!!!!!!!
E -CLAR- că, Senatorii & Reprezentanţii vor fi al TUTUROR
R O M Î N I L O R, N U al unui -DISTRICT- (fost JUDEŢ) !!!
ACEASTA va fi -LISTA- (UNICĂ) -UNINOMINALĂ- a F.A.N.
EI vor fi -CANDIDAŢII- propuşi pentru a fi ►V O T A Ţ I !!!
Mai DEMOCRATIC decît AŞA, N U se POATE, Voi ALEGEŢI,
pe cine VREŢI să VOTAŢI !!! DESCHIS, în mod responsabil.
 
DUPĂ -V O T- se va ŞTIEXACT cîţi Membri & Susţinători
are FIECARE -PARTID- !!! Şi în TERMEN foarte S C U R T -
se vor ţine -ALEGERI INTERNE-, în FIECAREPARTID !!!
Vor fi DESIGURPROPUNERI pentru C A N D I D A Ţ I !!!
VOT -D E S C H I S-, asumat în mod R E S P O N S A B I L !!!
CONDUCERI-NOI-, metode NOI, pentru cetăţeni (NOI) !!!!!
P R I M I I -T R E I- (3) de pe LISTELE de CANDIDAŢI, vor
putea fi -ALEŞI- (unul dintre ei, desigur), cu vot DESCHIS !
ASTFEL, dacă N U se vor "ridica" la nivelul aşteptărilor, cei
ALEŞI (VOTAŢI),vor putea fi "RETRAŞI" (RECALL), de ►►
de către 50% +"1" dintre VOTANŢII lor, după "6" luni, de la
ANUNŢAREA  REZULTATELOR  ALEGERILOR, N U vor mai
"STA" ►"4" ani, pînă la ALEGERILE VIITOARE !!! GATA !!!
 
F I N A N Ţ A R E A  -P A R T I D E L O R- am rezolvat-o aşa :
FIECARE MEMBRU PLĂTEŞTE0,02 €/zi ( i se "trage" din
SALARIU, PENSIE, AJUTOR SOCIAL...etc., cu "ACORDUL"-
la "CEREREA", MEMBRULUI) !!! Iar STATUL îi dă 0,01 € !
DECI, Membrul PLĂTEŞTE 7,30 €/an, adică 0,6833 €/lună!
Iar STATUL, dă şi el (adică "cotizează" la COTIZAŢIA "TA")
PLĂTIND 3,65 €/an, mai exact 0,3041666 €/lună !!!!!!!!!!!!!
TOTAL"COTIZAŢIE"pe Zi-Lună-An !!! 0,03 /0,9875/10,95
 
La fel FINANŢĂM şi►"BISERICA", plătitoare de IMPOZIT !
"B A N U L" urmează ► CETĂŢEANUL, adică ►PREOTUL !!!
ENORIAŞUL -ALEGE-, UNDE merg, BANII lui, NU  B.O.R.-ul
LUMÎNĂRILE sînt -GRATIS-, "SLUJBELE" sînt "atractive" !
P R E O Ţ I I -buni- vor avea mai mulţi ►"COTIZANŢI" !!!!!
CRUCILE,ICOANELE au locul lor în Biserică, NU la şcoală !
Enoriaşii T R E B U I E să se "întoarcă" în B I S E R I C I !!!!!
BISERICA -TREBUIE- să facă mult mai MULT, pt. cetăţeni !
TOŢI cetăţenii au PRIMIT un loc de veci,pe GRATIS (7,5m²)
Din BANII -RECUPERAŢI- de la cei care au -D E F R I Ş A T-
pădurile ILEGAL, şi din BANII din -AMENZI- sau ACORDAT
cantităţile de cherestea necesare pentru cîte un COŞCIUG !
pe GRATIS, CETĂŢENII -PLĂTESC- doar ►M A N O P E R A !
 
90% sînt prea BINE plătiţi !!!
 
75% N U vor SCHIMBARE !!!
 
50% sînt INCAPABILI !!!
 
33% primesc Bani DEGEABA !!!...
 
 
(GHICITOARE) !!!
 
 
 
          N U
 
 
 
   NOAPTEA
 
 
 
 ca HOŢII !!!
 
 
 
NICI SEARA
 
 
 
ca"FRAŢII",
 
 
 
     ci ZIUA,
 
 
 
      ca alte
 
 
 
    NAŢII !!!
 
 
 
PROPUNERE : TOŢI Deputaţii şi Senatorii din :
 
P.N.L., U.S.R., P.M.P., U.D.M.R., şi Minorităţile,
 
să-şi DEPUNĂ -MANDATELE- !!! (opoziţia) 
 
#### În lucru !!!!!
 


Page 5 of 1331

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 47 guests online
mcdonalds.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro