Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home
YOU CAN'T BEAT an IDEA whose TIME has COME !!!


ALEGERI ANTICIPATE, URGENT !!!

 
CRĂCIUN FERICIT,
 
iată LISTA de DORINȚE a lui Oblio-006 (Vox Populi) :
 
”MENS Sana in CORPORE Sano” !
 
Minte Sănătoasă în Corp Sănătos.
 
 A Healthy Mind in a Healthy Body !
 
EDUCAȚIA&SĂNĂTATEA ►MINTALĂ !
 
SĂNĂTATEA TRUPEASCĂ
 
 EDUCAȚIA SUFLETEASCĂ !
 
 
    REZULTATUL :
 
Open Minded, Healthy & Kind 
 
 
CITIZENS !!!
 
99%” dintre IDEILE și SOLUȚIILE prezentate de ”Oblio”
pe larg, SCHEMATIC, prin EXEMPLE, sînt realizabile !!!
Asta în cazul în care se DOREȘTE/VREA(voință politică).
”UNUL” - VREA - cu orice PREȚ să mai STEA ►”5 ani” !!!
” ALTUL ”, care a fost Comisar European pe Agricultură,
VREA să -”STEA” el vreo 10 ani-, în timp ce NOI mîncăm
 
PROST&SCUMP !!!
 
”Una”- NU VREA - să părăsească FOTOLIUL de ”PRIMĂ
”V E N T R I L O C U L” vorbește în numele -TUTUROR- !!!
ALȚII” vor MULȚI, MULȚI ani FERICIȚI  la Bruxelles !!!
NEPOTISMELE,ABUZURILE & VIOLENȚELE de orice fel,
AROGANȚA celor care ne CONDUC, SĂRĂCIA, MIZERIA,
IGNORANȚA și PROSTIA multora,- ANALFABETISMUL -
funcțional, INCOMPETENȚA, INCULTURA, INJUSTIȚIA
SOCIALĂ, Salariile -NESIMȚITE, Pensiile -NERUȘINATE,
MĂRIRI de SALARII -FĂRĂ- îmbunătățirea SITUAȚIEI !!!
Îmi pare RĂU, dar ”BĂIEȚII” -NU- mă ”lasă” să încarc !!!
 
Salariul MINIM BRUT lunar de încadrare : 2.080 Lei !!!
Se ”LUCREAZĂ” între ”19” și ”23” de zile pe lună !!!
Dar indiferent cîte ZILE lucrezi, primești : 2.080 Lei !!!
OBLIO, consideră aceste CALCULE : ”GREȘITE” !!!
Dacă facem o MEDIE LUNARĂ pe zilele dintr-un an,
rezultă : 30,41666 zile/lună !!! Pentru zilele lucrătoare
MEDIA LUNARĂ pentru anul 2018, a fost de 20,75 zile
pe lună, adică ”249” zile : 12 luni = 20,75 zile lucrătoare.
În 2019 sînt ”51” de Sîmbete, ADICĂ o MEDIE de : 4,25
Sîmbete/lună !!! Oblio, propune o altă variantă de calcul 
Se introduce TARIFUL/ORĂ !!! Se lucrează ”8” ore/zi X 19
zile = 152 de ORE/lună (Februarie) !!! 2.080 Lei : 152 ore
= 13,684 Lei/oră : 4,56 Lei/Euro =”3”EURO/ORĂ !!! DECI,
152 de ore X 3 euro/oră = 456 de EURO/LUNĂ (brut) !!!
Pentru CALCULE, au folosit paritatea de 1 E = 4,56 Lei !!!
În sistemul lui Oblio, se va LUCRA”23”de zile (Februarie),
cîte”6,5”ore/zi = 149,5 ore/lună ! Tariful/Oră îl ”păstrăm”
de la COMUNIȘTI, adică de ”3” EURO/ORĂ X 6,5 ore/zi =
19,50 Euro/ZI X 30,41666 zile/lună = 593,125 Euro/lună !!!
OMUL-TREBUIE- să fie”RĂSPLĂTIT”pentru că LUCREAZĂ
și SÎMBĂTA, nu-i așa ?!!!”ANGAJATUL” va avea ZILNIC cu
1,5 ore MAI MULT -TIMP- pentru EL (vezi ”CATASTROFA”
din CIRCULAȚIE ), la DUSUL & ÎNTORSUL de la MUNCĂ !
Și îi va CREȘTE SALARIUL MINIM, pe BUNE cu 30,07% !!! 
Săptămîna de LUCRU va fi de 6 zile X 6,5 ore = 39 de ore !!!
În loc de 456 de Euro/lună, va PRIMI 593,125 Euro/lună !!!
În loc de 2.080 Lei, va PRIMI 2.704,65 -adică- 2.705 Lei !!!
SALARIUL va CREȘTE cu ”137” de Euro = 625 de Lei !!!
Astfel se va ajunge de la ”SUPRAVIEȚUIRE”, la un ”TRAI”
sărăcăcios,dar mai cu...”Față Umană”(atît se poate acum)
Va continua...!!! (To be Continued...)
 
SALARIILE NERUȘINATE & PENSIILE NESIMȚITE dispar.
Se va ÎNFĂPTUI (Voință Politică) ►JUSTIȚIA SOCIALĂ !!!
Prin LEGE se va interzice ►ÎMBOGĂȚIREA PLUTONIULUI
și SĂRĂCIREA & UMILIREA -CETĂȚEANULUI ROMÎN- !!!!!
N I M E N I -NU- va mai beneficia de -I M U N I T A T E- !!!!!!
Deoarece NIMENI -NU- a CONTRIBUIT la Fondul de Pensii
atît, încît să BENEFICIEZE de aceste -PENSII NESIMȚITE-,
și DATORITĂ zecilor de ”Legi de Pensionare” din ultimii 70
de ani, VOTATE de cei care erau A T U N C I la șefia-ȚĂRII-,
s-au PRODUS o mulțime de -INEGALITĂȚI-, care TREBUIE
URGENTREPARATE”, ținînd cont de vîrsta pensionarilor.
VALOAREA -PENSIEI- N U poate să DEPINDĂ, de - C I N E -
era la ”BUTOANE”, cînd s-au PENSIONAT  -R O M Î N I I- !!!
Pînă la REVENIREA la-NORMALITATE-,”The EQUALIZER
(STANDARD PROCEDURES) intervine, pentru”CORECȚIE”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Mișcarea Socială : ”Oblio, an ”Independent” Voter”,
a împlinit 10 ani !!! Deși dovada este pagina de web :
www.oblio-006.ro , și pag. de pe Fb. (Oblio-006.ro),
acești 10 ani au trecut în TOTALĂ -”CLANDESTINITATE”-,
deoarece NIMENI -NU- a DEZBĂTUT nicio IDEE/SOLUȚIE
propusă de Oblio, de a INTRA în -NORMALITATE- !!!
De ce oare ?!!! Pentru că propune o ALIANȚĂ de Dreapta :
F_ORȚELE A_LIANȚEI N_ATURALE (FAN CLUB
Oblio-006) (P.N.L.+U.S.R.+PLUS+P.M.P.+REALITATEA+
U.D.M.R.+...) !!! Participare MASIVĂ la VOT, și TOȚI
votează -U.S.R.-, care după CÎȘTIGAREA ALEGERILOR
A N T I C I P A T E se va numi : ”A_LIANȚA S_ALVEAZĂ
R_OMÎNIA”, adică -A.S.R.- !!!
După ALEGERI fiecare partid va face ALEGERI INTERNE,
SIMPATIZANȚII se vor ÎNSCRIE în care partid DORESC și
își vor alege CONDUCERILE noi ale partidelor respective !
P A R T I D U L cu cei mai mulți MEMBRI, va C O N D U C E
-ALIANȚA- în primele 6 luni !!! În ordine descrescîndă vor
urma celelalte, prin -ROtație- !!! Ca la U.E., simplu ca bună
ziua !!! Menționez că L_ista U_nică, L_ista U_ninominală
(LULU), pentru alegeri va fi întocmită pe baza :
PROPUNERILOR venite din partea CETĂȚENILOR înscriși
în REGISTRUL de EVIDENȚĂ al ALEGĂTORILOR, în care
dacă NU ești ÎNSCRIS, NU VOTEZI !!! N U M A I așa vom
putea ”RETRAGE” (RECALL) după 6 luni de la ALEGERI,
P A R L A M E N T A R I I pe care îi considerăm că NU ne
-R E P R E Z I N T Ă- cu adevărat !!! Cu 50%+1 din cei care
l-au votat. Fiecare CETĂȚEAN înscris în R E G I S T R U
(Fizic & Electronic), va putea P R O P U N E numele a :
”2” Senatori” & ”5” Reprezentanți !!! Parlamentul va avea
”88” de Senatori & ”220” de Reprezentanți !!!
După CENTRALIZAREA propunerilor, Fiecare CETĂȚEAN
care a propus, POATE ”TĂIA” (dacă D O R E Ș T E) de pe
”LULU”, ”1” Senator & ”2” Reprezentanți !!! Ce RĂMÎNE,
va fi LISTA FINALĂ, de pe BULETINUL de VOT !!!
La ÎNSCRIERE în Registrul de E V I D E N Ț Ă, se va lua și
AMPRENTA degetului mare de la mîna dreaptă, într-o
Aplicație de pe Smartphone !!! MORȚII, NU vor ma VOTA,
și NICI de două ori, sau de mai multe ori, deoarece sistemul
este : Only One Entry !!! În mare cam ATÎT despre ALEGERI,
sînt totuși peste 5.000 de pagini A4 !!! NU se pot ”POVESTI”
în cîteva RÎNDURI, în AMĂNUNT, sutele de IDEI&SOLUȚII,
de S C H I M B A R E de M E N T A L I T A T E !!!
STATISTICS :
Members : 282
Content : 1420
Web Links : 6
Content View Hits : 864.769 !!!
 
 
                        Image may contain: plant and drink
Image may contain: flower, plant and nature
      Image may contain: flower and plant
 
Partidul lui Oprea este format din     100% tovarăși !!!
Partidul lui Ghiță este format din        95% tovarăși !!!
Partidul lui Dragnea este format din 90% tovarăși !!!
Partidul lui Ponta este format din       80% tovarăși !!!
Partidul lui Gușă este format din         70% tovarăși !!!
 
Partidul lui Hunor este format din      60% tovarăși !!!
Grupul Minorităților este format din     50% tovarăși !!!
Din CAUZA lor Sînteți niște Supraviețuitori Dezbinați !!!
”EI” reprezintă 37,61% din TOTALUL VOTANȚILOR !!!
 
Partidul lui Blaga este format din        35% tovarăși !!!
Partidul lui ►Tomac este format din      30% tovarăși !!!
Partidul lui Orban este format din       25% tovarăși !!!
Partidul lui Cioloș este format din       20% tovarăși !!!
Partidul lui Barna este format din       10% tovarăși !!!
VOI reprezentați 62,39% din TOTALUL VOTANȚILOR !!!
Dar, NUMAI -U N I Ț I- !!! NUMAI -UNIȚI- puteți CÎȘTIGA !
 


Page 3 of 1331

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 164 guests online
panasonic.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro